INFORMARE

Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporaactivitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!

 

Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!

Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului

Reprezentant legal- Rodica Chezan

«vezi comunicatul integral aici»

 

Echipa GAL Meleagurile Cricovului