Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2017 pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole in perioada 07.12.2017 - 31.01.2018 .

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole cuprind:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

 

Fondurile disponibile pentru masura lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

 

Masura

Fondul disponibil/ masura

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect

Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole

100.000,00 euro

50.000,00 euro

 

TOTAL

Fond disponibil alocat in sesiune

100.000,00 euro

-

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 31.01.2018 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - publicat la data de 24.11.2017

 1. Apel de selectie Nr. 1/2017 – versiune detaliata pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole

 2. Ghidul solicitantului aferent Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - Versiunea 01 din noiembrie 2017  - Versiune finala - 24.11.2017

 3. Cerere de finantare aferenta Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - Versiunea 01 din noiembrie 2017

 4. Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 5. Declaratie privind respectarea regulii de cumul/minimis (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 6. Declaratia neincadrare in firme in dificultate (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 7. Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 8. Lista codurilor CAEN eligibile (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 9. Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 10. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole, formular propriu GAL – versiunea 01 din noiembrie 2017

 11. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din cadrul strategiei GAL Meleagurile Cricovului (inclusiv pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole), formular propriu GAL - Versiunea 03 din noiembrie 2017

 12. Fisa de verificare a eligibilitatii pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - Versiunea 01 din noiembrie 2017

 13. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 01 din noiembrie 2017