Data lansarii apelului de selectie: 07.07.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2017 in perioada 07.07.2017 - 07.09.2017 pentru urmatoarele masuri:

Ø M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale

Ø M5/6B Investitii in infrastructura sociala

 

Beneficiarii eligibili ai masurii M4/6B cuprind autoritatile publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii). Beneficiarii eligibili ai masurii M4/6B cuprind administratiile publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritati executive din UAT organizate la nivel de comuna/oras/municipiu (oras sau municipiu pana in 20.000 locuitori), unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate, organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, culte recunoscute de lege si, totodata, GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, pentru operatiunile de interes public ce vizeaza infrastructura sociala, pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese.

 

Fondurile disponibile pentru masurile lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

 

Masura

Fondul disponibil/ masura

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect

M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale

1.104.897,37 euro

84.992 euro

M5/6B Investitii in infrastructura sociala

80.000 euro

80.000 euro

TOTAL

Fond disponibil alocat in sesiune

1.184.897,37 euro

-

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 07.09.2017 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor lansate sunt cuprinse in ghidurile solicitantului elaborate de GAL pentru masurile M4/6B si M5/6B, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

Masura M5/6B Investitii in infrastructura sociala - publicat la data de 27.06.2017

  1. Ghidul solicitantului aferent Masurii M5/6B Investitii in infrastructura sociala - Versiunea 01 din iunie 2017 (versiune finala)
  2. Cerere de finantare aferenta Masurii M5/6B Investitii in infrastructura sociala - Versiunea 01 din iunie 2017
  3. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M5/6B Investitii in infrastructura sociala
  4. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta ce se aplica atat in cazul Masurii M4/6B, cat si in cazul Masurii M5/6B (formular propriu GAL) - Versiunea 01 din iunie 2017
  5. Fisa de verificare a eligibilitatii aferenta Masurii M5/6B, cu metodologia de verificare aferenta (formular propriu GAL) - Versiunea 01 din iunie 2017
  6. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M5/6B, cu metodologia de verificare aferenta (formular propriu GAL)  - Versiunea 01 din iunie 2017

Noutati

INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017