Data lansarii apelului de selectie: 28.02.2018

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2018 pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale in perioada 28.02.2018 - 02.04.2018 .

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale cuprind autoritatile publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii).

 

Fondurile disponibile pentru masura lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

 

Masura

Fondul disponibil/ masura

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect

Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale

266.156,37 euro

88.718 euro

 

TOTAL

Fond disponibil alocat in sesiune

266.156,37 euro

-

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 02.04.2018 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

 

Masura M4/6B – Dezvoltarea comunitatilor locale - publicat la data de 12.02.2018

  1. Ghidul solicitantului aferent Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale Versiunea 03 din februarie 2018
  2.  Cerere de finantare aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale – se aplica pentru categoriile de investitii mentionate in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 DIN NATIONAL - Versiunea 03 din februarie 2018 
  3.  Cerere de finantare aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale – se aplica pentru categoriile de investitii mentionate in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctul 4 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.6 DIN NATIONAL - Versiunea 03 din februarie 2018
  4. Cerere de finantare aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale – se aplica pentru categoriile de servicii mentionate in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctul 4 – FORMULAR CADRU CERERE DE FINANTARE PROIECTE DE SERVICII - Versiunea anexa la Manualul de procedura pentru implementarea SM19.2, versiunea 04 
  5. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale (formular propriu GAL) – versiunea 02 din septembrie 2017
  6. Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectelui – formular AFIR (modelul este orientativ)
  7. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din cadrul strategiei GAL Meleagurile Cricovului (inclusiv pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale) - Versiunea 03 din noiembrie 2017
  8. Fisa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru investitiile finantate in cadrul masurilor M4/6B, M5/6B si M6/6B (inclusiv pentru investitiile finantate prin intermediul Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale)– Versiunea 03 din ianuarie 2018
  9. Fisa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile care includ servicii (inclusiv pentru serviciile finantate prin intermediul Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale) – Versiunea 03 din ianuarie 2018
  10. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, cu metodologia de verificare aferenta (formular propriu GAL) - Versiunea 01 din iunie 2017