Echipa tehnică GAL MELEAGURILE CRICOVULUI

CHEZAN RODICA – manager și reprezentant legal 
NEACSU MARIA – responsabil evaluare si verificare proiecte
METEA AMALIA GEORGIANA – responsabil monitorizare
GRIGORE MAGDALENA – responsabil cereri de plata si evaluarea implementarii SDL