Data lansarii apelului de selectie: 29.06.2018

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 2/2018 pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale in perioada 29.06.2018 - 03.09.2018 .

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale cuprind autoritatile publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii).

 

Fondurile disponibile pentru masura lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

 

Masura

Fondul disponibil/ masura

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect

Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale

262.434,46 euro

87.478,15 euro

 

TOTAL

Fond disponibil alocat in sesiune

262.434,46 euro

-

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 03.09.2018 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

 

 


Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale – publicat la data de 15.06.2018

1. Apel detaliat 2_2018 M4_6B MC
2. Apel simplificat 2_2018 M4_6B MC
3. Ghidul Solicitantului M4_6B MC V04
4. Cerere de finantare M4_6B corespondent 7.2 MC V04
5. Cerere de finantare M4_6B corespondent 7.6 MC V04
6. Cerere de finantare servicii sM 19.2 M4 6B V04
7. Declaratie pe propria raspundere _ Model GAL M4 6B MC V02
8. Model Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect _model_AFIR
9. Fisa de verificare conformitate MC V03
10. Fisa de verificare eligibilitate INVESTITII MC V03
11. Fisa de verificare eligibilitate SERVICII MC V03
12. Fisa verificare criterii de selectie M4 6B MC V01