Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Meleagurile Cricovului este o entitate ce reprezintă un parteneriat public–privat, care reuneşte 55 de parteneri (13 autorităţi publice; 42 reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile) din zona sud-est a judetului Prahova (comunele: Albesti – Paleologu, Bucov, Plopu, Ceptura, Ciorani, Drăgăneşti, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Tataru, Sălciile, Valea Călugărească, şi oraşul Urlaţi) si o zona din nord-vestul judetului Ialomiţa (comuna Jilavele), acoperind un teritoriu cu 13 localităţi, cu 69.926 locuitori.

Teritoriul parteneriatului are o suprafata de 651.03 km2 si este constituit din urmatoarele unităţi administrative-teritoriale din judeţele Prahova şi Ialomiţa, aşezate radial faţă de comuna Albeşti Paleologu:

1. Comuna Albeşti-Paleologu, cu o suprafaţă de 49,73 km2, formată din 4 sate: Albeşti-Muru, Albeşti-Paleologu, Cioceni, Vadu Părului;

2. Comuna Bucov, cu o suprafaţă de 48,99 km2, formată din 5 sate: Bucov, Pleaşa, Chiţorani, Bighilini şi Valea Orlei.

3. Comuna Plopu, cu o suprafata de 45,37 km2, formata din 4 sate: Plopu, Nisipoasa, Hârsa, Gâlmeia.

4. Comuna Ceptura, cu o suprafaţă de 47,05 km2, formată din 5 sate: Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Şoimeşti, Rotari, Malul Roşu .

5. Comuna Ciorani, cu o suprafaţă de 80,45 km2, formată din 2 sate: Cioranii de Jos şi Cioranii de Sus

6. Comuna Drăgăneşti, cu o suprafaţă de 87,56 km2, formată din 7 sate: Drăgăneşti, Bărăitaru, Meri, Cornu de Jos, Belciug, Hătcărău, Tufani

7. Comuna Gornet-Cricov, cu o suprafaţă de 27,96 km2, formată din 6 sate: Gornet-Cricov, Coşerele, Dobrota, Priseaca, Ţărculeşti, Valea Seacă.

8. Comuna Iordăcheanu, cu o suprafaţă de 54,92 km2, formată din 6 sate: Iordăcheanu (reşedinta – dispusă central), Moceşti, Plavia, Străoşti, Valea Cucului şi Vărbila.

9. Comuna Tataru, cu o suprafaţă de 20,42 km2, formată din 3 sate: Podgoria, Tătaru, Siliștea.

10. Comuna Sălciile, cu o suprafaţă de 39,73 km2 , formată dintr-un singur sat: Sălciile.

11. Comuna Valea Călugărească, cu o suprafaţă de 52,17 km2 , formată 15 sate: Arva, Coslegi, Dârvari, Pantazi, Rachieri, Radila, Schiau, Valea Călugărească, Valea Largă, Valea Mantei, Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Popii, Valea Ursoii şi Vârfuri.

12. Oraş Urlaţi, cu o suprafaţă de 43,67 km2 , format din 16 cartiere/străzi care are în componenţa sa, pe lângă oraşul propriu-zis şi alte 15 cartiere/străzi - Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunţiş, Orzoaia de Sus, Orzoaia de Jos, Schiau, Valea Bobului, Valea Crîngului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman şi Valea Urloii, cu caracter rural.

Oraşul Urlaţi, singura unitate administrativ-teritorială oraş, membră în acest GAL, a fost inclus în acest Grup în virtutea faptului că este un oraş mic, cu o populaţie de 10.541 locuitori, care are un caracter specific mai mult spaţiului rural. Fiind situat în zona centrală a GAL-ului, teritoriul său administrativ asigură coerenţa teritoriului reprezentat, prin vecinătatea sa cu localităţile situate în nord-estul GAL-ului

13. Comuna Jilavele, cu o suprafaţă de 53,01 km2, formata din 2 sate: Jilavele şi Slătioarele.

 

În acest context, Teritoriul “Meleagurile Cricovului”, se identifică prin faptul că, în mare parte, are în componenţa sa localităţi situate pe Valea răului Cricovul Sărat (râu cu o lungime de 83 km, ce traversează judeţele Prahova, Buzău şi Ialomiţa), localităţi ce se află pe celebrul Drum al Vinului sau care sunt unite de o istorie comună, aflate la limita dintre Subcarpaţii de Curbură, Podişul Getic şi Câmpia Română.

 Stilizat, teritoriul GAL “Meleagurile Cricovului” are forma unui pocal, plin cu vin cu arome fine, de Dealu Mare, ale cărei miresme se împletesc cu parfumul îmbătător al fructelor, pentru a echilibra şi acoperi mirosul înţepător al nămolurile adăpostite în albia Cricvoului sau în adâncurile “Ochiului Bărăganului”, aşa cum mai este numit Lacul Rodeanu din Comuna Jilavele. Metaforic vorbind, în cupa sa se amestecă, precum bulele unui vin spumos, Plopu, Bucov, Valea Călugărească, Urlaţi, Iordăcheanu, Gornet-Cricov, Tataru, Ceptura, alunecând uşor, spre baza cupei noastre imaginare, acolo unde Albeşti-Paleologu, Drăgăneşti, Ciorani, Sălciile şi Jilavele creează suportul de sprijin al paharului închinat în cinstea locuitorilor întregului teritoriu, precum şi oricărui vizitator.

Parteneriatul este realizat în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020), care prevede finanţarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială şi teritorială.

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI  ofera noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL MELEAGURILE CRICOVULUI contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor obiective propuse a se atinge:

- dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei;

- dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;

- diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;

- dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol;

- diversificarea economiei din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI prin cresterea numarului de microintreprindei si intreprinderi mici din sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in zona GAL;

- incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

- imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;

- integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul  GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL);

- promovarea formelor asociative in vederea valorificarii potentialului local autentic al teritoriului;

De asemenea, dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie si a infrastructurii aferente, crearea si mentinerea de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii si activitati care genereaza locuri de munca si un venit suplimentar sunt esentiale pentru imbunatatirea standardelor de viata din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. La nivelul zonei GAL, renovarea si dezvoltarea satelor si mai ales, imbunatatirea infrastructurii, protejarea resurselor de apa si aer nu sunt doar o cerinta esentiala pentru imbunatatirea calitatii vietii si cresterea atractivitatii zonelor rurale, ci si un element esential in utilizarea eficienta a resurselor si protectia mediului.

Totodata, atragerea de tineri calificati reprezinta o metoda sustenabila de regenerare si consolidare a comunitatii GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Abordarea acestei nevoi are legatura cu progresul social si economic in general, inclusiv cu imbunatatirea accesului la bunuri si servicii publice si private, la produsele alimentare si tehnice, la domeniile profesionale si educationale.

 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Meleagurile Cricovului a fost înfiinţată legal în data de 22 septembrie 2016, în data de 25.noiembrie 2016 fiind semnat contractul de finanţare în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017