Anexa la Decizia Consiliului Director Nr.7/13.11.2017

Anunt publicat in data de 20.11.2017

 

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE NR.2/2017

PENTRU MASURA M4/6B DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE

 

In data de 05.10.2017, Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MELEAGURILE CRICOVULUI a anuntat lansarea apelului de selectie nr. 2, pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale in perioada 05.10.2017 - 20.11.2017.

 

Prin prezenta, Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MELEAGURILE CRICOVULUI anunta prelungirea Apelului de selectie NR.2/2017 pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale cu 21 zile lucratoare, ca urmare a solicitarilor primite la nivelul teritoriului Asociatiei Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului. In acest sens, proiectele aferente Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale se vor depune pana la data limita 21.12.2017.

 

Proiectele se vor depune la sediul ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA MELEAGURILE CRICOVULUI din localitatea localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00, in fiecare zi lucratoare.

 

Prelungirea Apelului de selectie NR.2/2017 pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale  va determina in consecinta prelungirea cu 21 zile lucratoare a termenelor limita de anuntare a rezultatelor, dupa cum urmeaza:

 

Toate celelalte prevederi ale Apelului de selectie NR.2/2017 pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale raman nemodificate.

 

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

Data lansarii apelului de selectie: 05.10.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 2/2017 pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale in perioada 05.10.2017 - 20.11.2017 .

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale cuprind autoritatile publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii).

 

Fondurile disponibile pentru masura lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

 

Masura

Fondul disponibil/ masura

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect

Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale

435.092,37 euro

87.000 euro

 

TOTAL

Fond disponibil alocat in sesiune

435.092,37 euro

-

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 20.11.2017 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale -  publicat la data de 26.09.2017

Anunt prelungire apel de slectie M4/6B

Apel de selectie Nr. 2/2017 – versiune detaliata pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale

1. Ghidul solicitantului aferent Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale - Versiunea 02 din septembrie 2017

2. Cerere de finantare aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale – se aplica pentru categoriile de investitii mentionate in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctele 1, 2, 3 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.2 DIN NATIONAL - Versiunea 02 din septembrie 2017

3. Cerere de finantare aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale – se aplica pentru categoriile de investitii mentionate in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctul 4 – CORESPONDENTA CU SUBMASURA 7.6 DIN NATIONAL - Versiunea 02 din septembrie 2017

4.  Cerere de finantare aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale – se aplica pentru categoriile de servicii mentionate in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctul 4 – FORMULAR CADRU CERERE DE FINANTARE PROIECTE DE SERVICII - Versiunea anexa la Manualul de procedura pentru implementarea SM19.2, versiunea 02

5. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale (formular propriu GAL) – versiunea 02 din septembrie 2017

6. Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectelui – formular AFIR (modelul este orientativ)

7. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din cadrul strategiei GAL Meleagurile Cricovului (inclusiv pentru Masura M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale) - Versiunea 02 din septembrie 2017

8. Fisa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru investitiile finantate in cadrul masurilor M4/6B, M5/6B si M6/6B (inclusiv pentru investitiile finantate prin intermediul Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale)– Versiunea 02 din septembrie 2017

9. Fisa de verificare a eligibilitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile care includ servicii (inclusiv pentru serviciile finantate prin intermediul Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale) – Versiunea 02 din septembrie 2017

10. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, cu metodologia de verificare aferenta (formular propriu GAL) - Versiunea 01 din iunie 2017

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017