Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2017 pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole in perioada 07.12.2017 - 31.01.2018 .

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole cuprind:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

 

Fondurile disponibile pentru masura lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

 

Masura

Fondul disponibil/ masura

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect

Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole

100.000,00 euro

50.000,00 euro

 

TOTAL

Fond disponibil alocat in sesiune

100.000,00 euro

-

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 31.01.2018 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - publicat la data de 24.11.2017

 1. Apel de selectie Nr. 1/2017 – versiune detaliata pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole

 2. Ghidul solicitantului aferent Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - Versiunea 01 din noiembrie 2017  - Versiune finala - 24.11.2017

 3. Cerere de finantare aferenta Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - Versiunea 01 din noiembrie 2017

 4. Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 5. Declaratie privind respectarea regulii de cumul/minimis (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 6. Declaratia neincadrare in firme in dificultate (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 7. Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 8. Lista codurilor CAEN eligibile (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 9. Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

 10. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole, formular propriu GAL – versiunea 01 din noiembrie 2017

 11. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din cadrul strategiei GAL Meleagurile Cricovului (inclusiv pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole), formular propriu GAL - Versiunea 03 din noiembrie 2017

 12. Fisa de verificare a eligibilitatii pentru Masura M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole - Versiunea 01 din noiembrie 2017

 13. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 01 din noiembrie 2017

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017