Masura M1/2A - Exploatatii agricole si procesare -  publicat la data de 20.03.2018

Data lansarii apelului de selectie: 30.03.2018

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masura lansata: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea apelului de selectie Nr. 1/2018 pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare in perioada 30.03.2018 - 03.05.2018.

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M1/2A Exploatatii agricole si procesare cuprind:

- Pentru investitiile in exploatatiile agricole: Sprijinul prevazut este acordat fermierilor sau grupurilor de fermieri (cu respectarea prevederilor de la articolul 17(2) din cadrul Regulamentului (UE) 1305/2013). Conform HG 226/2015 art. 24(4) coroborat cu art. 4, in categoria beneficiarilor eligibili "fermieri" se incadreaza: a) formele de organizare ale activitatilor economice desfasurate de persoanele fizice, recunoscute potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; b) persoane juridice de drept privat; c) persoane juridice de drept public, respectiv institute, statiuni, unitati de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol, inclusiv statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol din subordinea universitatilor, definite potrivit legislatiei nationale in vigoare privind organizarea si functionarea acestora

- Pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole: Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori

 

Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect

Fondul disponibil pentru masura Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare lansata este de  96.326,43 euro (29.579,14 euro pentru investitiile in exploatatiile agricole si 66.747,29 euro, pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole) iar suma maxima nerambursabila/proiect este de:

 • 29.579,14 euro, pentru investitiile in exploatatiile agricole
 • 66.747,29 euro, pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 03.05.2018 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro.

 

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

 1. Ghidul solicitantului aferent Masurii M1/2A Exploatatii agricole si procesare - Versiunea 02 din martie 2018
 2. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare - Versiunea 02 din martie 2018  – corespondent submasura 4.1. din national
 3. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare - Versiunea 02 din martie 2018 – corespondent submasura 4.1a. din national
 4. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare - Versiunea 02 din martie 2018 – corespondent submasura 4.2. din national
 5. Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare - Versiunea 02 din martie 2018 – corespondent submasura 4.2a. din national
 6.  Cererea de finantare pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare - Versiunea 02 din martie 2018 – corespondent submasura 4.2. GBER din national
 7. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M1/2A Exploatatii agricole si procesare, formular propriu GAL – versiunea 01 din octombrie 2017
 8. Declaratia cu privire la neincadrarea in categoria firmelor in dificultate (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)
 9.  Angajament privind utilizarea cofinantarii private (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)
 10.  Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica (doc. AFIR adaptat/completat de GAL) – doar pentru proiectele GBER
 11. Declaratie privind respectarea regulii de cumul/minimis (doc. AFIR adaptat/completat de GAL) - doar pentru proiectele GBER
 12.   Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din cadrul strategiei GAL Meleagurile Cricovului (inclusiv pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare), formular propriu GAL - Versiunea 04 din martie 2018
 13.  Fisa de verificare a eligibilitatii pentru investitiile finantate in cadrul masurilor M1/2A SI M2/6A, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 02 din martie 2018
 14.  Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M1/2A Exploatatii agricole si procesare, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 02 din martie 2018
 15.  Documentatie – cod bune practici agricole
 16.  Anexa I la Tratatul de Instituire al Comisiei Europene
 17.  Ordinul MADR 3433/31.12.2015 (Schema GBER)

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017