Data lansarii apelului de selectie: 27.10.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului anunta lansarea urmatoarelor apeluri de selectie de proiecte:

  • Apelul de selectie Nr. 1/2017 pentru Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare in perioada 27.10.2017 - 05.12.2017

  • Apelul de selectie Nr. 1/2017 pentru Masura M2/6A Investitii in activitati non-agricole in perioada 27.10.2017 - 05.12.2017

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M1/2A Exploatatii agricole si procesare cuprind:

- Pentru investitiile in exploatatiile agricole: Sprijinul prevazut in cadrul masurii M1/2A la punctul 6a este acordat fermierilor sau grupurilor de fermieri (cu respectarea prevederilor de la articolul 17(2) din cadrul Regulamentului (UE) 1305/2013). Conform HG 226/2015 art. 24(4) coroborat cu art. 4, in categoria beneficiarilor eligibili "fermieri" se incadreaza: a) formele de organizare ale activitatilor economice desfasurate de persoanele fizice, recunoscute potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; b) persoane juridice de drept privat; c) persoane juridice de drept public, respectiv institute, statiuni, unitati de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol, inclusiv statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol din subordinea universitatilor, definite potrivit legislatiei nationale in vigoare privind organizarea si functionarea acestora

- Pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole: Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori

 

Beneficiarii eligibili ai Masurii M2/6A Investitii in activitati non-agricole cuprind:

- Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural

- Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate

 

Fondurile disponibile pentru masurile lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt urmatoarele:

Masura M1/2A Exploatatii agricole si procesare: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 333.736,43 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de:

  • 133.494 euro, pentru investitiile in exploatatiile agricole

  • 66.747 euro, pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole

Masura M2/6A Investitii in activitati non-agricole: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 538.076,58 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 180.000 euro.

 

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 05.12.2017 la sediul GAL Meleagurile Cricovului din localitatea Urlati, judetul Prahova, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, in intervalul orar 8.00 - 16.00.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor lansate sunt cuprinse in ghidurile solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masurile M1/2A Exploatatii agricole si procesare si M2/6A Investitii in activitati non-agricole, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galmeleagurilecricovului.ro.

 

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0758249698 (Chezan Rodica – Reprezentant legal), e-mail contact@galmeleagurilecricovului.ro, pagina web www.galmeleagurilecricovului.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL Meleagurile Cricovului pe suport tiparit.

Masurii: M2/6A - Investitii in activitati non-agricole - publicat la data 19.10.2017

Ghidul solicitantului M2/6A - Versiune Finala - 19.10.2017

Apel de selectie Nr. 1/2017 – versiune detaliata pentru Masura M2/6A Investitii in activitati non-agricole - 27.10.2017

6. Cerere de finantare aferenta Masurii M2/6A Investitii in activitati non-agricole - Versiunea 01 din octombrie 2017

7. Angajament privind utilizarea cofinantarii private (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

8. Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

9. Declaratie privind respectarea regulii de cumul/minimis (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

10. Declaratia neincadrare in firme in dificultate (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

11. Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

12. Lista codurilor CAEN eligibile (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

13. Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor (doc. AFIR adaptat/completat de GAL)

14. Declaratia pe propria raspundere aferenta Masurii M2/6A Investitii in activitati non-agricole, formular propriu GAL – versiunea 01 din octombrie 2017

15. Fisa de verificare a conformitatii, cu metodologia de verificare aferenta, valabila pentru toate masurile din cadrul strategiei GAL Meleagurile Cricovului (inclusiv pentru Masura M2/6A Investitii in activitati non-agricole), formular propriu GAL - Versiunea 02 din septembrie 2017

16. Fisa de verificare a eligibilitatii pentru investitiile finantate in cadrul masurilor M1/2A si M2/6A, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 01 din octombrie 2017

17. Fisa de verificare a criteriilor de selectie aferenta Masurii M2/6A Investitii in activitati non-agricole, cu metodologia de verificare aferenta, formular propriu GAL - Versiunea 01 din octombrie 2017

 

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017